Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 44/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.