Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 45/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 21/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji do prowadzenia przeglądu materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.