Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 46/2011 z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru robót na zadaniu pn.: :Budowa odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych  ulicy Zielonej w Ćmielowie na działce nr ewid. 827".