Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 47/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 193.000 euro pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie miasta i gminy Ćmielów w roku szkolnym 2011/2012".".