Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 48/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej.