Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.