Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 53/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.:"Utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym "Topiołki" na działce Nr ewid.97 w Ćmielowie".