Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 54/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.:"Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PCV w miejscowości Czarna Glina".