Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 57/2011 z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.:"Wykonanie nawierzchni boiska z masy mineralno-bitumicznej w m. Grójec".