Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 58/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości  kwoty 4.845.000 euro pn.:"Docieplenie budynku gimnazjum, renowacja pomników, odtworzenie zadaszenia studzienki, remont i budowa zadaszenia sceny przy Domu Kultury w Ćmielowie oraz wykonania zegarów na dzwonnicy w ramach realizacji II etapu robót projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Ćmielów"".