Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2011 z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości  kwoty 4.845.000 euro pn.:"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Ćmielowie".