Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 61/2011 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.