Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 64/2011 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: postępowania w przypadku potrąceń bezdomnych psów lub kotów w porach nocnych i czasowego ich przetrzymania w celu udzielenia pomocy lekarskiej i dalszego postępowania w celu skierowania do schroniska.