Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 65/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw szacownia skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.