Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach: a) Zadanie nr 1 "Remont odcinka drogi gminnej nr 318011T Jastków-Kolonia Krzczonowice (stary nr drogi 000577T)", b) Zadanie nr 2 "Remont odcinka drogi gminnej nr 318012T Krzczonowice-Buszkowice (stary nr drogi 000578T)".