Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 81/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.