Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 71/2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko - Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.