Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 72/2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.:"Wykonanie ogrodzenia boiska przy ul.Zacisznej w Ćmielowie".