Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 73/2011 z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach: a) Zadanie nr1 "Remont odcinka drogi gminnej nr 318047 T w miejscowości Jastków", b) Zadanie nr 2 "Remont odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Wojnowska", c) Zadanie nr 3 "Remont istniejącego przepustu śr. 1000 mm zlokalizowanego na działce nr 308 oraz remont odcinka nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 318019 T Jastków - Wólka Wojnowska w miejscowości Jastków, gmina Ćmielów" finansowanychz budżetu Gminy Ćmielów.