Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 76/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa parkingu oraz boiska w Ćmielowie w ramach realizacji I etapu projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Ćmielów.