Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.:"Wykonanie posadzki terakotowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wojnowice".