Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 83/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie.