Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 86/2011 z dnia 05 września 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.