Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 87/2011 z dnia 08 września 2011r. w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatne do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.