Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 90/2011 z dnia 08 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadaniapn.:"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Ćmielowie".