Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 91/2011 z dnia 13 września 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 33/2011 z dnia 2 maja 2011 roku dotyczącego powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom w rodzinie.