Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 93/2011 z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2010 Burmistrza Ćmielowa z dnia 31.12.2010 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Ćmielów oraz Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.