Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2011 z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2011 rok.