Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 95/2011 z dnia 14 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.: "Wykonanie muru oporowego i umocnienie terenu skarp płytami betonowymi ażurowymi oraz wykonanie schodów z kostki brukowej na boiskach przy ul. Zacisznej w Ćmielowie".