Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 97/2011 z dnia 15 września 2011r. w sprawie: ustalnowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.