Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 98/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.: "Rozbiórka i zabezpieczenie odcinka kanału c.o. oraz wykonanie robót betonowych na terenie boiska przy ulicy Zacisznej w Ćmielowie".