Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 104/2011 z dnia 04 października 2011r. w sprawie: przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.