Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 107/2011 z dnia 14 października 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego robót na zadaniu pn.: "Docieplenie budynku gimnazjum, odtworzenie zadaszenia studzienki, remont i budowa zadaszenia sceny przy Domu Kultury w Ćmielowie w ramach realizacji II etapu projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Ćmielów" odbiór obejmujący wykonanie zadania nr 6 "Wymiana zegara wieżowego na dzwonnicy kościelnej".