Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 125/2005 o powołaniu Komisji Odbioru Robót z dnia 26.01.2005 roku.