Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 110/2011 z dnia 24 października 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego robót na zadaniu p.n:"  Docieplanie budynku gimnazjum, renowacja pomników, odtwarzanie zadaszania studzienki, remant i budowa zadaszenia sceny przy Domu Kultury w Ćmielowie oraz wymiana zegara na dzwonnicy w ramach realizacji II etapu robót projektu p.n: Rewitalizacja Miasta Ćmielów".