Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 112/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach: : "Remont odcinka drogi gminnej nr 318011T Jastków - Kolonia Krzczonowice na odcinku długości 595,00m od km 0+650,00 do km 1+245,00.