Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2011 z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu p.n: Docieplanie budynku gimnazjum, renowacja pomników, odtwarzanie zadaszania studzienki, remant i budowa zadaszenia sceny przy Domu Kultury w Ćmielowie oraz wymiana zegara na dzwonnicy w ramach realizacji II etapu robót projektu p.n: Rewitalizacja Miasta Ćmielów".