Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 115/2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu p.n: "Remont drogi gminnej Nr 318012T Krzczonowice - Buszkowice - etap II na odcinku długości 342,00m.