Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 118/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2011 rok.