Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 119/2011 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach pn.: 1) "Przebudowa drogi gminnej nr 318068T - ulicy Polnej w Ćmielowie" na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,20; 2) "Przebudowa drogi gminnej nr 318068T - ulicy Polnej w Ćmielowie - etap II" na odcinku od km 0+175,20 do km 0+350,40.