Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 120/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej na celu przeprowadzenie kontroli przeglądu stanu technicznego i zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych ujęć wodnych, hydroforni i przepompowni oraz stanu sanitarnego w strefie wokół obiektów na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.