Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 124/2011 z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Roboty brukarskie oraz zabezpieczenie skarp rowu odwadniającego przy ul. Polnej w Ćmielowie.