Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 127/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania , zapasów materiałów w Urzędzie Miejskim w Ćmielowie oraz inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli Gminy Ćmielów na koniec roku budżetowego 2011.