Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 129/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: powołania komisjido dokonania  przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzdzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii materiałów niejawnych.