Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 130/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.