Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 131/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2011 rok.