Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań zleconych oraz w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2011 rok.