Oferta realizacji zadania publicznego - Świętokrzyski Bank Żywności od 25 listopada 2012r. do 31 grudnia 2012r.