Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 127/2005 o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 09.02.2005r.