Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 128/2005 o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 17.02.2005r.